Řešení křižovatek

Na webu zakruta.cz si můžete zdárma vyzkoušet řešení křižovatek

www.zakruta.cz/autoskola-test-krizovatek