Jak začít

1) vyplnění přihlášky
Přihlášku je možné si stáhnout a vytisknout (PDF) (nutno na jeden list oboustranně) nebo si ji můžete v úředních hodinách vyzvednout v sídle autoškoly LUKA


2) lékařská prohlídka
Vyplněná přihláška musí obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrdí Váš praktický lékař), obvodní lékař Vám též potvrdí Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tento dokument si můžete stáhnout (PDF) nebo si jej můžete v úředních hodinách vyzvednout v sídle autoškoly LUKA


3) zahájení výcviku a platba
Zahájení kurzu je vždy po předchozí domluvě. Kde obdržíte všechny potřebné informace, průkazku žadatele a naplánujete si první hodiny vyúky a výcviku. Společně se také dohodneme na způsobu úhrady školného