Otázky a odpovědi z ovládání a údržby vozidla skupina C,E,D

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou

 • kontrola poškození karoserie (ostré hrany, poškozená skla...)
 • kontrola úniku provozních kapalin (benzín, nafta, olej motorový, olej převodový, olej hydraulický, brzdová kapalina, chladící kapalina)
 • kontrola funkčnosti a těsnosti vzduchové soustavy
 • kontrola funkce stěračů, ostřikovačů, klaksonu...
 • poškození jednotlivých světlometů
 • jejich nahuštění
 • zda nejsou poškozené (zpuchřelé, proražené...)
 • kontrola povinné výbavy vozidla a lékárny
 • kontrola množství motorového oleje (pomocí měrky, olej musí být mezi ryskami)
 • kontrola množství chladící kapaliny ( dolévat destilovanou vodu nebo nemrznoucí směs)
 • kontrola množství brzdové kapaliny ( v případě častého úbytku je nutné provést odbornou kontrolu brzdové soustavy)
 • doplnění kapaliny v ostřikovačích

 • kontrola osvětlení - funkčnost jednotlivých druhů vnějšího osvětlení

 • kontrola pneumatik - zda nejsou opotřebené pod přípustnou mez

 • kontrola napnutí klínového řemenu (nesmí být příliš volný - neměl by se promáčknout o více než 1,5cm)

2. Popište kontrolu tlaku v pneumatikách a hloubku dezénu

 • tlak huštění pneumatik stanovuje výrobce vozidla a pneumatiky a je uveden v návodu k obsluze

vozidla

 • před měřením tlaku odšroubujeme kryt ventilku
 • na ventilek nasadíme tlakoměr a přitlačíme
 • ručička tlakoměru ukáže hodnotu tlaku v pneumatice
 • podle potřeby upravíme tlak v pneumatice upuštěním nebo dohuštěním
 • hloubku měříme hloubkoměrem, nebo dle měrných bodů na pneumatice

3. Popište obsah kontroly kol a pneu. a faktory ovlivňující jejich životnost

 • kontrolujeme nahuštění, hloubku dezénu, poškození pláště (proražení, zpuchřelost ...), utažení kola
 • podhuštěná pneu. se opotřebuje na krajích a špatně drží stopu
 • přehuštěná pneu. se opotřebuje uprostřed a odskakuje
 • poškozená pneu. se může během jízdy roztrhnout a způsobit tak dopravní nehodu
 • povolené kolo se může během jízdy zcela uvolnit a může upadnout
 • faktory jsou zejména huštění, způsob jízdy, terén, geometrie nápravy, tlumiče...

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneu. a jejich projevy

 • propíchnutí nebo proražení - pneu. uchází

 • podhuštění - opotřebování na krajích běhounu

 • přehuštění - opotřebování uprostřed běhounu

 • proražení vnitřních vrstev při neopatrném najetí na obrubník - vyboulení pneu.

5. Popište postup při výměně kola

 • že máme prázdnou pneumatiku poznáme za jízdy podle toho, že vozidlo bude "táhnout k jedné straně", při průjezdu zatáčkou bude "plavat"..., na stojícím vozidle prázdnou pneumatiku vidíme
 • pokud dojde k defektu pneumatiky během jízdy, je zapotřebí bezpečně zastavit na krajnici (příp. u kraje vozovky)
 • vypneme motor a zajistíme vozidlo proti pohybu (a to i na rovině) zařazením rychlostního stupně, zatažením ruční brzdy, příp. s použitím klínů (cihla, dlažební kostka, kámen, poleno)
 • pokud po zastavení nestojíme na parkovišti nebo odpočívadle zapneme varovná směrová světla a umístíme v předepsané vzdálenosti od vozidla výstražný trojúhelník
 • z vozidla vyndáme zvedák, klíč na kola a rezervní kolo
 • u prázdného kola sejmeme ochranný kryt kola (poklici)
 • povolíme všechny šrouby na kole (dokud vozidlo stojí na zemi)
 • řádně umístíme zvedák a zvedáme dokud se prázdné kolo nezvedne nad vozovku ( pokud musíme vozidlo zvedat na nezpevněné komunikaci je vhodné zvedák podložit pevnou podložkou, např. prknem, aby nedošlo k zatlačení zvedáku do země)
 • po zvednutí kola vyšroubujeme všechny šrouby a provedeme výměnu kola
 • kolo zajistíme všemi šrouby a šrouby lehce dotáhneme křížovým způsobem
 • vozidlo spustíme ze zvedáku opět na zem
 • křížovým způsobem dotáhneme pevně všechny šrouby na kole
 • preventivně přeměříme tlak v rezervní pneumatice a případně jej upravíme na předepsaný tlak
 • uklidíme zvedák, prázdné kolo, poklici a nezapomeneme na výstražný trojúhelník
 • po ujetí cca 20 km (na bezpečném místě) opět křížovým způsobem dotáhneme všechny šrouby na kole a nasadíme ochrannou poklici
 • nezapomeneme v co nejkratší době nechat opravit prázdné kolo
 • pokud se ve vozidle používá jako rezerva kolo zvláštní konstrukce nesmíme zapomenout dodržet pokyny výrobce rezervního kola (např. omezená rychlost) a u prvního pneuservisu raději opravíme normální kolo a namontujeme jej zpět na vozidlo
 • !!! na vozidle LIAZ jsou na levé straně vozidla šrouby s LEVÝM ZÁVITEM !!!

6. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu

 • nyní můžeme provést kontrolu množství oleje (hladina musí být mezi ryskami)
 • pokud je oleje málo dolijeme olej (nalévá se víčkem ventilů)
 • po dolití opět zkontrolujeme popsaným způsobem množství oleje

 • po ujetí stanoveného počtu kilometrů ( cca 10.000 - 20.000 km ) je nutná výměna olejové náplně a olejového filtru - výměnu provádí autoservis

7. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných poruch

 • mazání - červený symbol olejničky - svítí před nastartováním, po naskočení motoru musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu (nejčastěji je málo oleje)

 • dobíjení - červený symbol akumulátoru - svítí před nastartováním, po naskočení motoru a zvýšení otáček musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy je potřeba zastavit a hledat závadu (volný nebo přetržený klínový řemen, uvolněný kontakt...)

8. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru

 • stav teploty chladící kapaliny signalizuje řidiči teploměr na přístrojové desce - optimum je cca 80 - 90 °C (může být doplněn červenou kontrolkou se symbolem teploměru,která se rozsvítí při přehřátí)

 • údržba spočívá v kontrole množství chladící kapaliny, udržování kapaliny v potřebné hustotě proti zamrznutí a kontrole čistoty a prostupnosti chladiče
 • regulaci teploty zajišťuje termostat postupným otevíráním a zavíráním velkého okruhu

chlazení (přes chladič)

9. Popište signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru

 • pokud došlo k přehřátí, v žádném případě neotevíráme víčko chladiče nebo tlakové vyrovnávací nádobky - hrozí opaření kapalinou a párou, která má teplotu větší než 100°C

a) nesvítí žádná jiná kontrolka červené barvy

a1) - došlo k úniku chladící kapaliny

 • v motoru není dostatek chladící kapaliny - zjistíme pohledem na tlakovou vyrovnávací nádobku, kde má být hladina mezi ryskami

 • počkáme až dojde k úplnému vychladnutí motoru a teprve poté otevíráme tlakovou vyrovnávací nádobku (otevíráme nadvakrát - pootočit a teprve po úniku tlaku otevřít )

 • dolijeme destilovanou vodu do studeného motoru ( pokud nalijeme studenou vodu do horkého motoru, dojde k poškození motoru teplotním rázem)
 • zkontrolujeme, zda nedochází k viditelnému úniku chladící kapaliny a pokud ne,

pokračujeme v jízdě se zvýšenou opatrností (kontrolujeme teplotu)

 • pokud dochází k viditelnému úniku kapaliny pokusíme se závadu odstranit (utažení spony na hadici...) a pokud se nám nepodaří závadu odstranit, nepokračujeme v jízdě a zavoláme technickou pomoc
 • vozidlo necháme zkontrolovat, příp. opravit
 • ručně zapneme ventilátor chladiče (pokud je namontován), příp. ventilátor topení
 • nepokračujeme v jízdě kolonou a čekáme na vychladnutí vozidla

a2) - nedošlo k úniku chladící kapaliny

 • ) - pokud je v motoru dostatek chladící kapaliny, došlo zřejmě k poškození termostatu, nebo vodního čerpadla - tuto závadu na silnici sami neodstraníme (pokud nejste automechanik)

 • ) - došlo k přehřátí vlivem jízdy v koloně - vozidlo nemá potřebný nápor vzduchu pro chlazení

b) svítí kontrolka dobíjení

 • došlo k uvolnění klínového řemene (nebo k jeho přetržení)
 • klínový řemen napneme, nebo nasadíme nový

10. Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru

 • stav teploty motoru signalizuje řidiči teploměr na přístrojové desce - optimum je

cca 80 - 90°C (může být doplněn červenou kontrolkou se symbolem teploměru, která se rozsvítí při přehřátí)

 • údržba spočívá v kontrole čistoty a prostupnosti chladících žeber na hlavách a válcích
 • dále kontrolujeme oplechování sloužící k usměrnění proudu vzduchu a funkčnost ventilátoru

11. Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru

 • nádrž a potrubí
 • podávací čerpadlo s hrubým čističem
 • papírové jemné filtry paliva
 • vstřikovací čerpadlo a vysokotlaké potrubí, vstřikovače a trysky

12. V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru

 • kontrola těsnosti
 • pravidelná výměna filtrů v určených intervalech
 • v zimním období můžeme přidávat do nafty aditivum a prostředky proti kondenzaci vody

13. Popište postup při odvzdušňování palivové soustavy vznětového motoru

 • postupujeme od nádrže směrem k vysokotlakému potrubí
 • uvolníme odvzdušňovací šroub a ruční pumpičkou napumpujeme naftu až k povolenému šroubu
 • až nafta vytéká, utáhneme šroub a pokračujeme na dalším čerpadlo je odvzdušněné tehdy, až nafta protéká ventilkem do přepadového potrubí

14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru

 • v první řadě kontrolujeme dostatek nafty v nádrži

 • kontrola těsnosti spojů a těsnění - přetáhneme všechny spoje

 • kontrola těsnosti potrubí - tlakem vzduchu hledáme možné poškození

15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti

 • regulátor otáček pracuje na principu odstředivé síly
 • v závislosti na rychlosti otáčení čerpadla reguluje maximální množství dodávané nafty
 • omezovač rychlosti při překročení maximální nastavené hodnoty uzavře přívod paliva

16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému

 • kontrola spočívá v kontrole těsnosti a neporušenosti soustavy
 • součástí výfukového systému je i motorová brzda u které kontrolujeme zda zavírá a otevírá potrubí (po nastartování zkusíme vypnout motor touto brzdou a zda se brzda automaticky po uvolnění opět otevře)
 • tlakem výfukových plynů je poháněno zároveň i TURBO

17. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

 • katalyzátor redukuje jedovaté zplodiny vzniklé spalováním paliva
 • je součástí výfukového potrubí
 • vozidla s katalyzátorem jezdí na bezolovnatý benzín
 • životnost lze negativně ovlivnit např. použitím olovnatého benzínu, nebo roztahování vozidla

v zimním období

18. Popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu (mezichladiče) a způsoby jejich ošetřování

 • turbodmychadlo je poháněno tlakem výfukových plynů ve výfukovém potrubí
 • zajišťuje při dosažení určitých otáček plnění motoru větším tlakem, ale méně bohatou směsí
 • zvyšuje výkon motoru a zároveň snižuje spotřebu paliva
 • chladič vzduchu ochlazuje vzduch vháněný do válců motoru, protože ochlazeného vzduchu se tam vejde víc, jeho údržba spočívá pouze v kontrole čistoty a propustnosti vzduchu

19. Popište ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a v čem spočívá údržba plnícího systému

 • suchý = papírová vložka, kterou je nutno po určitém proběhu kilometrů měnit
 • mokrý = olejová lázeň, kterou je třeba průběžně kontrolovat a doplňovat údržba spočívá v čištění a udržování v bezvadném stavu

20. Popište, jakou funkci plní u automobilu spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost

 • umožňuje plynulý rozjezd automobilu a krátkodobé přerušení hnací síly od motoru do převodovky = umožňuje řazení převodových stupňů a neutrálu
 • během provozu dochází k opotřebení spojkového obložení a proto je nutné po určitém čase nechat seřídit spojku a promazat spojkové ložisko
 • spojce škodí příliš dlouhé vystavení a dlouhé prokluzování způsobené ponecháním nohy na pedálu spojky ( proto je lepší při delším čekání v křižovatce zařadit neutrál )

21. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolové redukce, v čem spočívá jejich ošetřování

Převodovka

 • umožňuje využívat sílu motoru v jeho optimálních otáčkách řazením rychlostních stupňů
 • je tvořena soustavou hřídelů, ozubených kol a synchronizačních spojek
 • vzhledem k rozdílným rychlostem otáčení hřídelů se těsně před zařazením rychlostního stupně pomocí synchronizačních spojek rychlost hřídelů vyrovná a tím se usnadní řazení
 • v závislosti na postavení ozubených kol na různých hřídelích jede automobil rychle s malou silou nebo pomalu s maximální silou, nebo couvá, nebo stojí s neutrálem
 • při nesprávném řazení rychlostních stupňů může dojít k poškození převodovky

Rozdělovací převodovka

 • rozděluje hnací sílu mezi přední a zadní nápravu nebo mezi nápravu a další soustrojí (sklápěčka)

Spojovací hřídel

 • přenáší točivý moment od převodovky do rozvodovky

Rozvodovka

 • rozděluje točivý moment na obě kola jedné nápravy

Diferenciál

 • umožňuje rozdílené rychlosti otáčení kol jedné nápravy při průjezdu zatáčkou nebo při průjezdu terénu se zhoršenou adhezí
 • pro lepší prostupnost vozidla terénem lze využít jeho uzávěrku

Kolové redukce

 • zajišťují změnu pohonu přímo na pohon přes další převod v kolech
 • tím dochází ke zpomalení, ale zároveň k větší tažné síle vozidla
 • lze jimi upravit i světlou výšku vozidla
 • ošetřování uvedených soustav spočívá v kontrole jejich olejových náplní a udržování v čistotě

22. Popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob jejich ovládání a použití ve vozidlech

 • synchronizovaná převodovka pomocí synchronizačních kroužků samostatně upravuje rychlost otáčení vzájemných hřídelů a tím umožňuje snadné řazení jednotlivých rychlostních stupňů, je podstatně složitější na výrobu
 • nesynchronizovaná převodovka vyžaduje při řazení vyšších rychlostních stupňů dvakrát sešlápnou spojku pro vyrovnání rychlostí vzájemných hřídelů a při řazení nižšího převodového stupně řadíme s meziplynem

 • řazení nahoru - sešlápnout spojku, vyřadit do neutrálu, pustit spojku, sešlápnout spojku, zařadit vyšší rychlostní stupeň, pustit spojku

 • řazení dolů - sešlápnout spojku, vyřadit do neutrálu, pustit spojku, meziplyn, sešlápnout spojku, zařadit nižší rychlostní stupeň, pustit spojku

23. Popište význam kombinovaných (půlených) převodovek a jakou funkci plní uzávěrka diferenciálu

 • půlená převodovka umožňuje přímé rychlostní stupně ještě dále dělit na tzv. půlky, které mají větší sílu a jsou pomalejší
 • jedná se o vlastně zjednodušení převodovky v ovládání, ale i v konstrukci
 • místo např. 10 rychlostních stupňů je jich pouze 5, ale s možností zařadit půlku
 • uzávěrka diferenciálu zablokuje rozdílné rychlosti otáčení kol na jedné nápravě
 • tím dochází sice ke zhoršení jízdních vlastností při jízdě po silnici v zatáčce, ale ke zlepšení

trakčních schopností vozidla např. v terénu, nebo na sněhu apod.

24. Popište, jakou funkci plní tlumiče pérování a stabilizátor, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy

 • slouží k tomu, aby se nerovnosti vozovky nepřenášely přímo na ostatní části vozidla
 • pérování zvyšuje komfort cestování, tlumiče zabraňují rozkmitání per a odskakování kol od vozovky
 • tlumiče pérování časem ztrácejí svou účinnost a proto je nutné nechat tlumiče pravidelně

kontrolovat

 • snížená funkce tlumičů ovlivňuje bezpečnost jízdy ( zejména vliv na řízení, brždění a životnost pneumatik )

25. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor

 • posilovač brzd zvětšuje brzdnou sílu vyvolanou tlakem nohy na pedál brzdy, pracuje na podtlaku vzniklým v sacím potrubí, takže když vypneme motor, přestane fungovat
 • posilovač řízení je poháněn od klínového řemene, zvětšuje sílu vyvolanou otáčením volantem a přenáší ji na kola řídící nápravy, usnadňuje řízení

26. Popište účel ABS a jeho kontrolu

 • u nových automobilů se stále častěji využívá systém ABS (anti-blok-systém) který zabrání

zablokování kol při intenzivním brždění a umožní tak stálou ovladatelnost vozidla

 • kontrolu provádíme pouze pohledem na přístrojovou desku, zda nesvítí výstražná kontrolka s nápisem ABS

27. Popište účel systému regulace prokluzu kol hnací nápravy ASR a kontrolu jeho správné funkce

 • systém ASR zabraňuje prokluzu kol hnací nápravy tím, že kontroluje rychlost otáčení kol na

nápravách a v případě rozdílných rychlostí omezí výkon motoru a tím dojde k vyrovnání rychlostí a zamezení protáčení kol hnací nápravy

 • kontrolu provádíme pouze pohledem na přístrojovou desku, zda nesvítí výstražná kontrolka s nápisem ASR

28. Popište funkci provozní, parkovací, pomocné a nouzové brzdy

 • provozní umožňuje během jízdy zpomalovat a zastavit vozidlo
 • parkovací zajistí vozidlo při parkování a opuštění vozidla
 • pomocná brzda odlehčuje provozní brzdě např. při sjíždění dlouhého kopce
 • nouzová se užívá pouze při krizových situacích, kdy dojde k selhání provozní brzdy

29. Popište princip pomocné brzdy (motorové, retardéru elektromagnetického a hydrodynamického)

 • motorová brzda funguje na principu odporu výfukových plynů, kdy při jejím použití dojde k uzavření výfukového potrubí a tím dochází k brždění motorem
 • elektromagnetický retardér pracuje na principu elektromagnetického pole, které svým působením na rotující součást hnací soustavy způsobuje zpomalení otáčení. Může se používat mezi motorem a převodovkou, převodovkou a hnacím hřídelem nebo i u kol
 • hydrodynamický retardér působí na principu odporu oleje v převodovce na turbínu spojenou s hnaným hřídelem

30. Popište princip činnosti kapalinové a vzduchokapalinové brzdy

 • v kapalinové brzdě je přenos síly mezi pedálem brzdy a jednotlivými koly zajištěn tlakem kapaliny
 • u vzduchokapalinové brzdy je po sešlápnutí pedálu brzdy vzduchový okruh ovládán kapalinovým

31. Popište princip činnosti vzduchové brzdy a její hlavní součásti

 • u vzduchové brzdy je po sešlápnutí pedálu brzdy do okruhu uvolněn pod velkým tlakem vzduch, který v brzdových válcích vytlačí píst a ten pomocí brzdového klíče zajistí přenos síly na brzdové segmenty
 • vzduchový filtr, kompresor, potrubí, odlučovač a odkalovač, regulátor, vzduchové jímky, brzdové válce, brzdiče

32. Popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých součástí vzduchové brzdy

 • kontrolujeme těsnost, čistotu filtru, napnutí klínového řemene(pokud je použit k pohonu

kompresoru), odkalování jímek pomocí výpustného ventilu, promazávání brzdových klíčů a brzdových válců, kontrola brzdového obložení...

33. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou, jejich výhody a nevýhody

 • u kotoučových brzd se na rotující kotouče brzd přitlačují z obou stran brzdové destičky
 • u bubnových brzd se v rotujícím bubnu rozpínají proti stěnám bubnu brzdové čelisti
 • přední kola automobilu jsou zpravidla kotoučové, mají vyšší účinnost, ale obtížně se řeší parkovací brzda
 • zadní kola jsou většinou bubnové, jsou méně účinné, ale lépe a méně nákladně se řeší parkovací brzda

34. Vysvětlete pojem geometrie řídící nápravy

 • vzájemné postavení kol vůči sobě, nápravě a vozovce
 • mluvíme o sbíhavosti, rozbíhavosti, odklonu, záklonu

35. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy

 • nestejnoměrné sjíždění pneumatik
 • nestabilita vozidla při jízdě
 • obtížné vedení vozidla v zatáčce

36. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost

 • základní údržba akumulátoru spočívá v kontrole množství elektrolytu, v upevnění a čistotě kontaktů a kontrole správného nabití
 • jakákoli odchylka od správného stavu ovlivňuje negativním způsobem životnost akumulátoru

37. Vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný postup při jejich zapojení a odpojení

 • paralelní = za sebou = propojíme + na + a - na - zůstává stále 12 V

 • sériové = vedle sebe = propojujeme + na - získáme tím 24 V

 • akumulátory zapojujeme do vozidla nejprve kladným pólem a teprve poté kostru
 • odpojíme nejprve kostru a pak +

38. Popište funkci pojistek v el. soustavě vozidla a jejich umístění

 • pojistky chrání el. soustavu při zkratu před shořením tak, že dojde k přetavení drátku uvnitř

pojistky a tím se přeruší el. obvod

 • ve většině vozidel se nachází pod přístrojovou deskou nebo v prostoru motoru

39. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

 • odstraníme kryt žárovky
 • sejmeme konektor el. vodičů z kontaktů žárovky
 • uvolníme žárovku v objímce a vyndáme ji ven
 • opačným postupem dáme novou žárovku a zapojíme el. konektor
 • nesmíme sahat na skleněnou baňku žárovky, protože jinak po rozsvícení praskne

40. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce vozidla

 • mazání - červená - symbol olejničky - svítí před nastartováním, po naskočení motoru musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu(nejčastěji je málo oleje)

 • dobíjení - červená - symbol akumulátoru - svítí před nastartováním, po naskočení motoru a zvýšení otáček musí zhasnout, pokud se rozsvítí během jízdy je potřeba zastavit a hledat závadu(volný nebo přetržený klínový řemen)

 • brzdová kapalina - červená - symbol brzdový buben a vykřičník - pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu(nejčastěji je málo brzdové kapaliny, pokud se závada opakuje okamžitě provést odbornou kontrolu a opravu)

 • přehřátí motoru - červená - symbol teploměru - pokud se rozsvítí během jízdy, je nutné okamžitě zastavit a hledat závadu(nejčastěji je málo vody, nebo volný klínový řemen)

 • parkovací světla - zelená - symbol žárovičky

 • potkávací světla - zelená - symbol světel se skloněnými paprsky

 • dálková světla - modrá - symbol světel s vodorovnými paprsky

 • přední mlhovky - zelená

 • zadní mlhovky - oranžová

 • směrové ukazatele - zelené

 • varovná světla - červená - symbol trojúhelníku

 • vyhřívání zadního skla - oranžová

 • palivoměr - oranžová

41. Popište postup při připojení tažného lana a tyče

 • odkryjeme oka pro uchycení lana ( pokud jsou zakrytá )
 • lano pomocí háků na obou koncích upevníme do tažných ok
 • umístíme červený praporek
 • tyč používáme obdobně
 • při vlečení na laně musí být funkční řízení i brzdy
 • při vlečení na tyči musí být funkční řízení
 • za snížené viditelnosti musí být funkční i osvětlení
 • vlečné vozidlo musí svítit potkávacími světli
 • vlečené vozidlo musí mít na zadní sajtně umístěn výstražný trojúhelník
 • řidiči jsou povinni se domluvit na způsobu dorozumívání

42. Popište postup při montáži sněhových řetězů

 • nájezdové řetězy rozložíme před kola hnací nápravy
 • najedeme vozidlem na řetězy a tyto sepneme
 • řetězy se zámkem pouze nasadíme na kola a po obou stranách sepneme a našponujeme

43. Popište základní funkce tachografu a v čem spočívá jeho obsluha

 • ukazuje aktuální rychlost jízdy
 • ukazuje počet kilometrů
 • ukazuje hodiny a dobu jízdy
 • signalizuje chybějící kotouček červenou kontrolkou
 • signalizuje překročení rychlosti 85 km/h
 • zaznamenává rychlost jízdy na kotouček, bezpečnostní přestávky a střídání řidičů

44. Popište postup při připojování a odpojování přívěsu

 • vždy najíždíme autem na vlek, nikdy ne obráceně
 • odjistíme tažné zařízení a čep zvedneme do horní polohy
 • najedeme autem na vlek a po doražení oje do spojovacího zařízení dojde automaticky k zapadnutí čepu do oka oje, toto zkontrolujeme
 • zapojíme vzduch (oba okruhy podle barvy)
 • zapojíme elektřinu do zásuvky
 • zapojíme jistící řetěz do háků
 • pokud vlek umožňuje otevření ventilů vzduchu toto překontrolujeme
 • odkontrolujeme činnost brzd a světelných zařízení
 • odbrzdíme, odstraníme klíny
 • odpojování má opačný postup

45. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla

 • náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého druhu
 • náhradní žárovky, po jedné od každého druhu
 • příruční zvedák
 • klíč na matice (šrouby) kol
 • náhradní kolo nebo speciální sadu na opravu pneumatiky
 • přenosný výstražný trojúhelník
 • reflexní vesta
 • autolékarnička

Autoškola Vojtěch Jánský

U kněžské louky 31

130 00 Praha 3

Tel.: +420 603 472 732

E-mail: autoskolaluka@seznam.cz

www.autoskola-luka.cz


 • íce zde: https://www.autoskola-luka.cz/sluzby/udrzba-vozidla-skupina-c/